Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають пра...


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2015

м. Київ

N 946

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2015 р. за N 1198/27643

Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) форму довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, що додається;

2) Порядок видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний секретар
ВГО "Національна Асамблея
інвалідів України"

В. Назаренко

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки
громадських організацій
"Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
21 вересня 2015 року N 946

ДОВІДКА
для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

_____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу органу соціального захисту населення, що видає довідку)

від ___ ____________ 20__ року

N __________

 

Видана:

  

Фото
інваліда
  
3,5 ґ 4,5 см
  
  

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Рік народження __________________________________________________
Група та причина інвалідності* _____________________________________
________________________________________________________________
Строк, на який встановлено інвалідність _____________________________

Довідка дійсна до _____________________________________________________________________
                                                                            (зазначається кінцева дата, до якої встановлено інвалідність)

Керівник структурного підрозділу

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

____________
* У випадках, передбачених законодавством, зазначаються також основні нозологічні форми захворювання (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
21 вересня 2015 року N 946

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2015 р. за N 1198/27643

ПОРЯДОК
видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (далі - Довідка).

2. Довідка є документом, що надає право інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, користуватися пільгами, встановленими Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та іншими актами законодавства.

3. Довідка видається структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, або їх законним представникам.

4. Довідка видається безоплатно на підставі заяви інваліда або його законного представника за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку.

До заяви додаються:

копія паспорта інваліда (у разі якщо звертається його законний представник - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації N 157-1/о "Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року N 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за N 1504/21816;

одна кольорова фотокартка інваліда розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів.

5. Структурний підрозділ соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчий орган міської ради, до якого надійшла заява про надання Довідки, перевіряє інформацію про перебування на обліку та отримання пенсії чи соціальної допомоги в органах Пенсійного фонду або соціального захисту населення інваліда з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Міністерства соціальної політики України.

6. Строк розгляду заяви інваліда або його законного представника щодо видачі Довідки або повідомлення інваліда про відмову в її наданні становить п'ять робочих днів з дня отримання такої заяви структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад.

7. Підставами для відмови у видачі Довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" та призначення таких пенсії або соціальної допомоги.

8. Довідка дійсна на строк встановлення інвалідності.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Додаток
до Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
(пункт 4)

Зразок

Кому _________________________________
______________________________________
      (найменування структурного підрозділу органу
              соціального захисту населення, що видає
                                             довідку)
від ___________________________________
______________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові інваліда або
                      його законного представника)
______________________________________
                                (місце проживання)
______________________________________
                              (контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу надати ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові інваліда, група та причина інвалідності)
довідку, що є підставою для надання інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, пільг, установлених Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та іншими актами законодавства.

До заяви додаються:

копія паспорта інваліда (у разі якщо звертається його законний представник - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

одна кольорова фотографія інваліда (3,5 ґ 4,5 см).

___ ____________ 20__ року

_________________________________________
(підпис заявника або його законного представника)

____________


ORTHODOC® - сбор средств

Уникальный робототехнический комплекс предназначен для ортопедо-травматологических отделений клиник и выполняет все диагностические и хирургические операции по артропластике (первичная полная артропластика тазобедренного сустава, ревизия тазобедренного сустава, полная артропластика коленного сустава).

Пресс-центр
Відновлено благодійний проект "Відродження Луганщини"
2018-04-26 00:00:00

Проект "Відродження Луганщини" триває

Фонд "Допомога інвалідам України" допомагає дітям-інвалідам міста Конотоп
2018-04-25 00:00:00

Дякуючи нашим колегам з ТРЦ Конотопської міської ради та компанії ХИЛЕР, благодійний проект "Безпечний Конотоп" продовжується. Цього разу антисептичні засоби HEALER отримали діти-інваліди міста.

Роман Політов допомагає військовослужбовцям ЗС України
2018-04-20 00:00:00

Керівник Благодійного Фонду «Допомога Інвалідам України» Роман Політов, в рамках акції «Безпечний Конотоп», вирішив надати допомогу тим, в кого є нагальна потреба в атисептичних засобах, а саме український військовим.

Проект "Безпечний Конотоп" триває
2018-04-19 00:00:00

У місті Конотоп Сумської області продовжується благодійна акція "Безпечний Конотоп"

Благодійний Фонд "Допомога Інвалідам України" розпочав роботу в місті Конотоп
2018-04-11 00:00:00

Розпочато акцію "Безпечний Конотоп".

Посадка в авто с помощью Carony: автомобильного кресла – инвалидной коляски
2018-03-30 11:20:00

решение, которое позволяет избежать подъема пассажира при пересадке в автомобиль и высадке из него

Поворотные механизмы для посадки и высадки инвалида из автомобиля
2017-04-13 00:01:25

Автокресло выдвигается полностью из транспортного средства и останавливается на высоте, выбранной самим пользователем

Ручное управление педалями газа и тормоза на автомобиль от Handycars
2017-03-29 00:41:07

универсальное, монтируемое в пол устройство, которое позволяет управлять педалями тормоза и газа рукой

Адаптация в автомобиле людей з инвалидностью
2017-03-16 21:19:02

Ассортимент продукции постоянно пополняется новыми и безопасными решениями.

Лавринович Александр Владимирович
2017-01-30 16:39:04

Очень огромная просьба ко всем, помогите собрать средства на следующий курс реабилитации.

Просимо допомоги!!!
2017-01-30 16:31:43

Діана, діагноз: атрофія мозочку (спіноцеребелярна мозочкова атаксія)

Звертаємось до небайдужих людей за допомогою
2016-12-27 22:05:28

Дочці Бріч Романа Михайловича 2 роки, їй необхідна операція серця

Обращаемся ко всем, неравнодушным к чужому горю людям
2016-11-09 17:47:14

Удовиченко Алексею 3 годика, диагноз - Острый лимфобластный лейкоз или же рак крови

Роман Політов в гостях у Ольги та Віктора Бризгіних
2016-10-28 10:00:00

Роман Політов в гостях у Ольги та Віктора Бризгіних

Продовження робочого візиту Романа Політова на Луганщину
2016-10-22 11:47:42

керівник Благодійного фонду «Допомога інвалідам України» Роман Політов

Керівник Благодійного фонду «Допомога інвалідам України» Роман Політов із робочим візитом відвідав Луганщину
2016-10-19 19:11:13

Центр «Інваспорт» на Луганщині

Керівник Благодійного Фонду "Допомога Інвалідам України" Роман Політов відвідав прийняття присяги кадетами Луганського ліцею "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії"
2016-10-19 19:11:13

Роман Політов взяв участь в подіі з нагоди приняття присяги Луганського ліцею

Це не тільки медалі, це перемога над собою! Роман Політов на зустрічі паралімпіскої збірної
2016-09-24 09:36:31

Бувають зустрічі, яких чекаєш, перед якими хвилюєшся. Одна з таких відбулася 23 вересня о 01.25 ночі.

Адресна допомога інвалідам у рамках соціального проекту «Відродження Луганщини»
2016-07-19 09:30:03

Разом ми зможемо допомогти, дати віру у добро та наповнити життя новим сенсом!

Внесок Благодійного фонду «Допомога інвалідам України» у поліпшення медичного забезпечення Станично-Луганського району Луганської області
2016-07-18 16:22:42

Бажаємо усім здоров’я!

П’ятий день роботи Благодійного фонду у соціальному проекті задля відродження Луганщини під керівництвом Романа Політова
2016-07-15 19:13:08

під патронатом КОБЗАРЯ ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА

Четвертий день роботи Благодійного фонду у соціальному проекті задля відродження Луганщини під патронатом КОБЗАРЯ ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА
2016-07-14 19:46:38

.....

Третій день роботи Благодійного фонду за сприяння КОБЗАРЯ ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА
2016-07-13 18:18:11

Ми спілкувалися з мешканцями, кожен намагався розказати про свої потреби

Другий день роботи Благодійного фонду у соціальному проекті за для відродження Луганщини
2016-07-12 16:30:34

під патронатом КОБЗАРЯ ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА

Перший день благодійної місії у Станично-Луганському районі
2016-07-11 17:30:00

Робота благодійного фонду стартувала у селищі міського типу Новопсков.

Благодійний фонд "Допомога інвалідам України" і Роман Політов із місією на Луганщині
2016-07-11 12:51:39

Команда Фонду разом із партнерами вирушила до смт Новопскова

«Усі ми родом із дитинства» - Антуан де Сент-Екзюпері
2016-07-04 11:41:56

Станично-Луганська районна облдержадміністрація організувала відпочинок та оздоровлення для дітей

До дня захисту дітей Філія Охорони Здоров`я ПАТ «Уркзалізниця» спільно з Благодійним Фондом «Допомога інвалідам України» провели розважально-освітній захід.
2016-06-01 09:26:41

.....

Народний депутат Ольга Богомолець та засновник Благодійного Фонду «Допомога Інвалідам України» Роман Політов підтримали воїнів у госпіталі
2016-03-30 21:40:33

28 березня засновник Благодійного Фонду «Допомога Інвалідам України» Роман Політов, на запрошення народного депутата Ольги Богомолець та директора гіпермаркета «Епіцентр К5» Світлани Роговськой відвідав військовослужбовців які перебувають на реабілітації після поранень у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни.

Ученые создали протез, позволяющий чувствовать прикосновения
2016-02-18 16:31:19

Разработанная Агентством перспективных оборонных научно-исследовательских проектов США (DARPA) бионическая рука впервые позволила пациенту чувствовать осязаемые с помощью протеза предметы. Испытуемый с завязанными глазами смог определить, к какому из механических пальцев прикоснулись ученые.

Лекарство от рака может помочь страдающим болезнью Паркинсона
2016-02-01 20:58:09

Тасигна помогает купировать симптомы болезни Паркинсона.

Лекарство от рака может помочь страдающим болезнью Паркинсона
2016-02-01 20:55:49

Дорогие Друзья! Поздравляем Вас с Новым Годом!
2016-01-01 08:00:47

До новых встреч и добрых дел в Новом 2016 году!

Автошкола для людей с инвалидностью УМЦ «Проминь»
2015-12-23 10:00:58

Всех ждут и приглашают к обучению.

Даже стремление победить в каком-то смысле уже означает победу
2015-12-20 10:40:18

экстремальные виды спорта

Растаможивание авто для инвалидов в Украине
2015-12-13 15:16:45

О внесении изменений в Закон «О гуманитарной помощи»

Біоелектричні протези вже доступні в Україні
2015-12-09 15:50:42

В Украине будут изготовлять протезы верхних конечностей для участников АТО по бионической технологии.

У Мінсоцполітики розповіли, що зробили для людей з інвалідністю
2015-12-08 17:53:39

розповіли, що зроблено останнім часом для підтримки людей з обмеженими фізичним можливостями

У 2016 році залізничні об’єкти стануть доступнішими для людей з інвалідністю
2015-12-08 14:50:12

передбачено інвестувати 1,5 млрд гривень

Вездеходная коляска Франциско Люпина
2015-12-07 21:39:38

Аргентинский дизайнер Франциско Люпин создал вездеход на коляске со специальной системой подвески

Как не поставить человека на коляске в неловкое положение? — 12 правил Стеллы Янг
2015-11-27 18:01:18

Как не попасть впросак и не поставить в неловкое положение их и себя?

Про соціальну адаптацію, інклюзивну освіту та проблеми реабілітації (ВІДЕО)
2015-11-26 12:56:42

в Україні запровадили інклюзивну форму освіти

Украинские спортсмены с инвалидностью приняли участие в Международном турнире по боевым искусствам Иккайдо
2015-11-26 10:50:00

The Ikkaido Federation

Первый в мире сидячий сноуборд
2015-11-24 18:34:54

Это первым в мире сидячую сноуборд, что позволяет людям с ограниченными возможностями снова покататься по заснеженных склонах.

В Украине все финансирование и вложение в инфраструктуру для инвалидов происходит по остаточному принципу
2015-11-24 16:11:18

Лариса Самсонова в интервью рассказала

FTL Moda Loving You - FW2015 - MBFW New York Runway Show
2015-11-24 15:54:35

This final catwalk will be performed following the #MovingForward campaign launched on socials by FTL MODA and giving access to disabled models from Spain, Italy, UK, US, Romania, and Russia.

7 самых лучших и необычных инвалидных колясок
2015-11-22 18:08:28

Люди с ограниченными возможностями получают все больше открытых дорог в этом мире

Проект «Нет ничего невозможного!»
2015-11-20 17:07:12

Группы формируются по предварительной записи.

Розенко: Розмір виплат інвалідам ІІІ групи загального захворювання, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам підвищено до прожиткового мінімуму
2015-11-19 20:51:59


За гранью возможностей: спортсмены с протезами и на колясках покоряют спортзал
2015-11-18 16:05:25

Акция проходила под девизом «Нет ничего невозможного!»

Как правильно выбрать инвалидную коляску
2015-11-18 09:00:39

Инвалидные кресла-коляски служат техническим средством в том числе и для самостоятельного передвижения.

Благодійна акція «Солодка мрія»
2015-11-16 13:07:14

Кожна дитина повинна стати корисним членом для суспільства, а не його тягарем

Нейропротезы управляемые силой мысли, для людей, потерявших конечности
2015-11-15 14:56:35

У людей, потерявших руки или ноги, появился реальный шанc

Электронный коленный модуль Genium X3
2015-11-15 10:47:21

Бионический протез Genium X3 создан специально для активных людей, которые не желают менять свой образ жизни, не смотря ни на что, и каждый день испытывают на прочность свои физические возможности.

Поздравляем с Днем Рождения НАТАЛЬЮ ЛАГУТЕНКО
2015-11-14 15:02:49

активную участницу Фонда, Мастера Спорта Украины Международного класса, многократную Чемпионку Украины по гребле на байдарках и каноэ

Как надевать протез с помощью протяжки
2015-11-14 12:03:23

Существует несколько способов крепления протеза и у каждого свои особенности во время надевания.

RTM Ortopedia: Otto Bock Genium™ with Cosmesis
2015-11-13 18:13:43

Cosmesi estetica sdoppiata e spruzzata per ginocchio elettronico Genium™ di Otto Bock.

Компрессионная терапия после ампутации
2015-11-13 17:10:32

индивидуально подобранный строго по размеру компрессионный трикотаж оказывает необходимое лечебное воздействие с утра до вечера

Бионические протезы позволяют бегать, покорять вершины гор и танцевать.
2015-11-12 18:00:00

Хью Герр создает следующее поколение бионических конечностей

Игры раненого атлета
2015-11-10 06:56:38

«Игры раненого атлета» – это турнир для атлетов, которые не входят ни в одну категорию.

Для николаевских паралимпийцев закупили новое оборудование
2015-11-02 16:58:54

Из областного бюджета выделено 2 млн. гривен на подготовку спортсменов к Олимпийским играм.

Виховання дітей з інвалідністю
2015-10-30 13:15:41

«Я поняла, что такие люди, как мы, часто могут достигать большего в жизни чем те, которые имеют две руки и две ноги.» - Оксани Мастерс

До серйозно поранених завітала Оксана Мастерс.
2015-10-29 13:15:41

До серйозно поранених завітала американська параолімпійська призерка Оксана Мастерс. На протезах вона здолала сходи шпиталю - щоб підтримати тих, хто втратив кінцівки на війні. Оксана народилася в Україні, в рік Чорнобиля. Біологічні батьки лишили дитину з вадами у пологовому. Людину без ніг Оксана вперше побачила вже в Америці, куди її привезла прийомна мати. Каже, тоді відчула страх. А коли сама залишилась без ніг, мама відправила її у табір для особливих дітей.

Как инвалиду, не имеющему права на пенсию, получить справку для льгот?
2015-10-28 21:54:25

Минсоцполитики утвердило Порядок выдачи справки для получения льгот инвалидами, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Протезування, ортезування та реабілітація в Україні: нові можливості та ISPO-Ukraine
2015-10-28 21:18:42

Протезування, ортезування та реабілітація в Україні: нові можливості та ISPO-Ukraine

Саша Чалапчій та його екопаливо. АБІЛІТАЦІЯ.
2015-10-28 13:33:43

Сашко Чалапчій на перший погляд звичайнісінький бізнесмен-початківець з невеличкого містечка на Кіровоградщині. Купив станок для пресування сіна, зробив машину для сушки та почав виробляти біопаливо. Єдине, що його вирізняє – ходить чоловік, спираючись на паличку,

Бодибилдинг на коляске
2015-10-25 19:29:06

инвалидность — это не приговор и не повод отказываться от своей мечты

Наша земля-наш Дом
2015-10-25 16:51:32

Благотворительный Фонд «Помощи инвалидам Украины», стал непосредственным участником акции национального Проекта «Наша земля-наш Дом», который проходил по инициативе Благотворительного Фонда «Сильная Нация» в городе Киев.

Спорт для инвалидов
2015-10-25 15:38:02

Чимало уваги приділяється українським спорсменам. Та суспільство забуло, що окрім фізично здорових спортсменів є і ті, що захищають честь нашої країни, маючи при цьому фізичні вади. Українські параолімпійці та дефолімпійці показали свою успішність на міжнародній спортивній

В Италии украинским военным установили первые умные протезы
2015-10-25 14:20:02

Трое украинских бойцов вернулись из Италии, где им установили протезы рук нового поколения — миопротезы, которые работают при помощи импульсов, возникающих при сокращении мышц руки.

Пять бойцов АТО проходят реабилитацию в Австрии
2015-10-25 14:19:56

Журналистка Лидия Акришора взяла интервью у пяти украинских бойцов, проходящих реабилитационный курс в Австрии после полученных травм в боях в Восточной Украине

Українські гардемарини у візках стали третіми у світі
2015-10-25 14:19:24

Успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з фехтування на візках на чемпіонаті світу з фехтування на візках, що з 16 по 24 вересня 2015 року пройшов у м. Егер (Угорщина): 11 наших спортсменів, змагаючись із фехтувальниками із 30 країн світу, стали третіми у світі. Вони принесли Україні 7 високих нагород, серед яких 3 золоті та 4 бронзові медалі.

Мінсоцполітики до кінця року закупить 633 квартири сім`ям загиблих учасників АТО
2015-10-25 00:12:44

Про це на брифінгу поінформував перший заступник міністра соціальної політики

В США представили детскую механическую руку-протез в стиле Star Wars
2015-10-25 00:09:49

Британская компания Open Bionics в альянсе с Walt Disney и в сотрудничестве с LucasFilm представила концепцию механической руки, которая призвана заменить безрукому ребенку традиционный протез. Об этом сообщили сразу несколько западных техноблогов и изданий, пишущих о высоких технологиях.

Академическая гребля. Наш земляк ворвался в тройку лучших
2015-10-17 09:52:42

Во Франции прошел чемпионат мира по академической гребле, на котором разыгрывались заветные лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016. К огромному сожалению, из13 экипажей, отправившихся за своим спортивным счастьем, украинцы смогли завоевать только одну путевку в Бразилию.

Компания Open Bionics готовит к выпуску особые протезы для детей
2015-10-10 23:53:24

уникальные протезы, стилизация которых ориентирована на пользующиеся высокой популярностью фильмы и мультфильмы

Создание равных возможностей
2015-09-28 00:50:33

Для достижения целей «полного участия и равенства» одних только мер по восстановлению трудоспособности, касающихся инвалидов, недостаточно.

Модель з біонічною рукою підкорила подіум
2015-09-17 22:56:32

На Тижні високої моди в Нью-Йорку на подіум вийшла я модель з біонічною рукою, передає AFP. 28-річна Ребекка Марін народилася без правої руки.

Киевский козачий полк им Т Шевченка
2015-03-07 23:07:15

7.03.2015 свежие, новые тельники, письма от детей , сигареты, лекарства, новое белье!

Дебальцево. 2014г. утепляем ребят
2014-11-28 23:06:56

28.11.2014 утепляем ребят
Все стоят в термобелье. Довольные!

Дебальцево. 2014г. Купили и передали ребятам бензопилу.
2014-11-28 23:06:43

28.11.2014 спасибо родные, мы вас любим!
Купили и передали ребятам бензопилу.

Дебальцево. 2014г.
2014-11-22 23:06:24

Привет из Дебальцево 22.11.2014.